ترتیب اتوماتیک شماره ردیف در اکسل

در هنگام ارائه گزاشات کنترل پروژه بارها اتفاق افتاده است که خواسته باشید بنا به دلایلی برخی ردیف های گزارش را حذف و یا روی آیتم خاصی فیلتر انجام دهید، که با این کار ترتیب شماره ردیف در گزارشات با توجه به اطلاعاتی که در حال مشاهده است به هم خورده و لازم است بصورت دستی اصلاح شوند که کار زمانبری می باشد.

برای حل این مشکل که بتوان در صورت حذف ردیف یا انجام فیلتر، شماره ردیف در گزارشات اکسل بطور خودکار مرتب شوند (مانند فیلم زیر) فایل آموزشی را از لینک زیر دانلود کنید:
 auto row numbering in excel

پاسخ دهید