تبدیل مدت زمان فعالیت ها از هفته به روز در MSP

خیلی وقت ها شده است که برنامه زمانبندی پروژه ای را در قالب نرم افزار MSP دریافت می کنید که مدت زمان برخی فعالیت ها به “روز” و برخی دیگر به “هفته” وارد شده است که برای انجام برخی محاسبات در پروژه لازم است مدت زمان همه فعالیت ها به “روز” تبدیل شود.

اگر از قسمت تنظیمات نرم افزار MSP:

option–> Schedule–>duration is entered in

مدت زمان را بر روی Day قرار دهید، برای فعالیت های جدیدی که وارد می کنید صدق کرده و مدت زمان فعالیت های قبلی را به “روز” تبدیل نمی کند.

چطور می توان مدت زمان همه فعالیت را از هفته (Week) به روز (Day) تبدیل کرد؟

انجام این کار نیاز به ترفندی دارد که فیلم آموزشی این موضوع را می توانید در ادامه مشاهده بفرمائید:

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید