تبدیل فایل Actual به Plan در P6 (بخش تکمیلی)

در پست قبلی یک روش ساده برای حذف اطلاعات واقعی و تبدیل فایل Actual به فایل Plan در نرم افزار P6 آموزش داده شد.
ولی در برخی پروژه ها از Resource و یا Expenses برای محاسبه درصد پیشرفت پروژه استفاده می کنند که در این حالت می توانید روش کامل زیر را جهت حذف اطلاعات واقعی در نرم افزار P6 به کارببرید:

دانلود فایل آموزشی حذف اطلاعات واقعی در نرم افزار پریماورا P6(بخش تکمیلی)

پاسخ دهید