تبدیل فایل Actual به Plan در نرم افزار P6

خیلی وقت ها شاید برای شما پیش اومده که یک پروژهActual یا Update شده از نرم افزار P6 که تاریخ شروع و پایان واقعی و همچنین درصد پیشرفت واقعی تمام فعالیت ها در آن ثبت شده است را بخواهید به حالت Plan اولیه و صفر تبدیل کنید، برای این موضوع روش های مختلفی وجود دارد که در این پست با استفاده از ابزار Global Change در نرم افزار P6 ، نحوه تبدیل پروژه Actual شده به برنامه اولیه آموزش داده شده است.

دانلود فایل آموزش تبدیل فایل Actual به Plan در نرم افزار P6

پاسخ دهید