تاریخچه PMBOK

PMBOK مخفف کلمات Project Management Body Of Knowledge بوده و به معنی گسترده دانش مدیریت پروژه می باشد.

راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه (PMBOK Guide) استانداردی شناخته شده برای حرفه مدیریت پروژه است.یک استاندارد،سندی رسمی است که موارد معمول،روش ها،فرآیندها و تجربیات را تشریح می کند،این استاندارد از راهکارهای خوب متخصصان مدیریت پروژه که در توسعه این استاندارد سهیم بوده اند،تکامل یافته است.
راهنمای PMBOK ،واژگان مشترک و استاندارد در حرفه مدیریت پروژه را ارائه می نماید.
این استاندارد نه کامل است و در برگیرنده همه چیز است، بلکه یک راهنما بوده تا بتوان با بکارگیری متدولوژی ها و ابزارهای مختلف، برای پیاده سازی چارچوب مدیریت پروژه استفاده نمود.


سال ۱۹۶۹:

موسسه مدیریت پروژه (PMI) در پنسیلوانیا آمریکا تاسیس گردید و این موسسه رهبر جهانی در زمینه گسترش استانداردها،ابزارها و مفاهیم مدیریت پروژه در دنیا را بر عهده دارد که در حال حاضر از معروف ترین موسسات فعال در زمینه مدیریت پروژه در دنیا می باشد و معمولا هر ۴ سال یکبار آن را مورد بازنگری و ویرایش قرار می دهد.

سال ۱۹۸۷:
در این سال  PMI، ویرایش اول استاندارد PMBOK را بصورت غیر رسمی ارائه نمود.

سال ۱۹۹۶:
در این سال  PMI، ویرایش اول استاندارد PMBOK را بصورت رسمی چاپ و منتشر نمود.

سال های ۲۰۰۰،۲۰۰۴،۲۰۰۹:
ویرایش دوم،سوم و چهارم استاندارد PMBOK به ترتیب در سال ۲۰۰۰،۲۰۰۴، ۲۰۰۹ توسط PMI منتشر گردید.

سال ۲۰۱۳:
آخرین نسخه استاندارد PMBOK در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است که به PMBOK 5(ویرایش پنجم) نیز نامگذاری شده است.

PMI برای علاقه مندان به این حرفه و مدیران پروژه در سراسر جهان گواهینامه ای را منظور نموده است که پس از طی مراحل شایستگی و سپس قبولی در آزمون حرفه ای مدیریت پروژه، گواهینامه Project Management Professional) PMP) را به ایشان اعطاء مینماید. تسلط بر مفاهیم آخرین نسخه کتاب PMBOK، پیش شرط اصلی برای موفقیت در آزمون و کسب مدرک فوق میباشد. PMP بدون تردید شناخته شده ترین و معتبرترین گواهینامه ای است که در زمینه مدیریت پروژه در سطح جهان مطرح میباشد و به منزله استانداردی مهم برای مدیران پروژه بحساب میاید.(متاسفانه در حال حاضر امکان برگزاری آزمون PMP در ایران وجود ندارد)
در نمودار زیر می توانید تعداد افرادی که در سراسر دنیا موفق به دریافت گواهینامه PMP در طی ۲۰ سال گذشته تا کنون
شده اند را مشاهده بفرمایید:

پاسخ دهید