تاریخچه متدولوژی PRINCE2

PRINCE2 یک روش(متدولوژی) مدیریت پروژه می باشد که حاصل تجربه مدیریت پروژه های موفق در جهان (به ویژه اروپا و انگلستان) می باشد که در این پست قصد دارم خلاصه ای از تاریخچه این متدولوژی مدیریت پروژه را برای علاقه مندان بیان کنم…

سال ۱۹۷۵: PROMPT II
مخفف کلمات Project Resource Organization Management and PlanningTechniques  به معنی “تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت منابع پروژه سازمان” می باشد.
در این سال شرکت Simpact System  طراحی و توسعه یک روش (متدولوژی) مدیریت پروژه را آغاز نمود ،PROMPT II در ابتدا به منظور پاسخ به اعتراض بسیاری از پروژه های IT(کامپیوتری) بود که بیش از زمان و بودجه برآورد شده، برای تکمیل پروزه ها اجرا می شدند .
PROMPT II در تلاش بود تا رهنمودهایی برای ایجاد جریان مرحله به مرحله در یک پروژه کامپیوتری به شرح ذیل پیاده سازی کند:

۱Feasibility Study:انجام مطالعات امکان سنجی که تصمیم گرفته شود که آیا پروژه لازم است انجام شود؟پروژه می تواند انجام شود؟و این که آیا پروژه اگر انجام شود به درستی کار خواهد کرد؟

۲-Initial Stage:مرحله مشخص نمودن سازمانی که قرار است پروژه توسط آن انجام گیرد

۳-Specification Stage:مرحله تعیین مشخصات فنی پروژه

۴-Design Stage:مرحله طراحی فیزیکی

۵-Development Stage:  زمانی که سیستم ساخته  و تست شده است.(مرحله توسعه)

۶-Installation Stage:مرحله ای که کار سیستم مورد پذیرش کاربر قرار می گیرد .

۷-Operation Stage:زمانی که سیستم برای بهره برداری آماده شده است.

چهار سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۹ سازمان مرکزی ارتباطات و کامپیوتر دولت انگلستان (CCTA) که بعدها به دفتر تجارت دولتی انگلستان (OGC) تغییر نام یافت، یک روش برای مدیریت تمامی سیستم های اطلاعات پروژه به تصویب رساند که این تصویب منجر به انتشار PRINCE در ۱۰ سال بعد گردید.

سال ۱۹۸۹:PRINCE
مخفف کلمات PRojects IN Controlled Environment می باشد که به معنی” پروژه ها در محیط های کنترل شده” می باشد.
در این سال متدولوژی PRINCE توسط سازمان CCTA منتشر شد،که یک استاندارد برای همه سیستم های اطلاعاتی دولت انگلستان تعیین گردید.
ویژگی های اصلی این استاندارد عبارت بودند از:
۱-تعریف یک ساختار مدیریت
۲-سیستم برنامه ای برای دسترسی به منابع و مسائل فنی
۳-مجموعه ای از روش های کنترلی
۴-تمرکز بر روی محصول یا تحویل شدنی های پروژه

سال ۱۹۹۶ :PRINCE2
مخفف کلمات ۲ PRojects IN Controlled Environment می باشد که نسخه ارتقاء یافته PRINCE بوده و به منظور رشد و توسعه آن در نظر گرفته شده است.

PRINCE2 توسط کمیته مجازی که در میان ۱۵۰سازمان اروپایی گسترش یافته بود،مورد اعتماد و تائید قرار گرفت.
اکثر شرکت هایی که رویکرد PRINCE2 را برای مدیریت پروژه اتخاذ کردند، محیط تجاری خود را برای استفاده بخش هایی از PRINCE2 که برای آنها مناسب بود را با این متدولوژی منطبق نمودند.
بصورت کلی می توان گفت متدولوژی PRINCE2 قابل انطباق برای هر نوع پروژه ای می باشد.
در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵ ،متدولوژی PRINCE2 در طی مشورت با انجمن های بین المللی به روز رسانی گردید.

سال ۲۰۰۹ انتشار نسخه اصلی PRINCE2:
این نسخه آخرین نسخه انتشار یافته PRINCE2 است که دارای ۷ اصل اساسی زیر می باشد  :

۱- Continued Business Justification:استمرار توجیه کسب و کار

۲-Learn From Experience :یادگیری از تجربیات

۳-Defined Roles and Responsibilities:تعریف نقش ها و مسئولیت ها

۴-Manage by Stages:مدیریت مراحل

۵-Manage by Exception:مدیریت موارد خاص

۶-Focus on Products:تمرکز بر محصولات

۷-Tailor to Suit Environment:متناسب سازی با محیط پروژه
این اصول ،چارچوبی از راهکار مناسب برای افراد درگیر در پروژه فراهم می آورد و اگر پروژه به این اصول وفادار نباشد،پروژه با رویکرد PRINCE2 مدیریت نشده است.
هدف از انتشار این نسخه به روز شده این است که مجموعه ابزارهای بهتری را برایتحویل به موقع پروژه ها با بودجه و کیفیت تعیین شده در اختیار مدیران پروژه قرار دهد.

در سال ۲۰۱۳ حق مالکیت PRINCE2 به شرکت AXELOS انتقال یافت.

پاسخ دهید