برگزاری دوره آموزشی کاربرد اکسل در کنترل پروژه

در بهمن ماه قصد دارم دوره آموزشی فشرده کاربرد اکسل در کنترل پروژه را برگزار کنم:

مدت زمان دوره ۱۶ ساعت (دو روز ۸ ساعته)

تاریخ برگزاری:نیمه دوم بهمن ماه ۹۴

پاسخ دهید