برآورد مدت زمان فعالیت ها در پروژه های اجرا (فاز C)

طراحی Combo Box در اکسل
فروردین ۵, ۱۳۹۳
فازهای پروژه
فروردین ۲۲, ۱۳۹۳
نمایش همه

برآورد مدت زمان فعالیت ها در پروژه های اجرا (فاز C)

برآورد مدت زمان فعالیت های پروژه با توجه به نوع پروژه و مدیریت اجرایی آن متفاوت خواهد بود،ممکن است دو فعالیت مشابه در دو پروژه مختلف ، مدت زمان های متفاوتی را داشته باشند، چون شرایط در هر پروژه متفاوت می باشد.

عواملی از جمله حجم فعالیت مورد نظر،نوع روش اجرایی،تعداد منابع در دسترس(ماشین آلات ، نیروی انسانی و ..) شرایط آب و هوایی منطقه، راندمان ماشین آلات ،تجربه وتوانایی نیروی انسانی به ما کمک خواهند کرد تا بتوانیم مدت زمان فعالیت ها را بطور دقیق تری برآورد کنیم.

برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه فرمایید:

فرض کنید می خواهید مدت زمان یک فعالیت خاکبرداری را در یک پروژه عمرانی برآورد کنید:

در مرحله نخست لازم است عملیات خاکبرداری ،با توجه به نقشه های اجرایی متره شود تا مشخص گردد میزان کل حجم کار و ماشین آلات مورد نیاز برای انجام عملیات فوق چقدر می باشد:
پس از مطالعه و بررسی نقشه ها ،حجم عملیات ۳۴۰۰ متر مکعب و حداکثر میزان ماشین آلات مورد نیاز ۲ عدد بیل مکانیکی برآورد می شود.

سپس در مرحله بعد میزان منبع در دسترس جهت اجرای این فعالیت را با مشورت و هماهنگی عوامل اجرایی و  واحد ماشین آلات (پشتیبانی) تعیین می کنیم :
مشخص می شود تنها ۱ بیل مکانیکی برای انجام فعالیت مذکور موجود می باشد.

در مرحله بعد با توجه به پروژه مشابه قبلی انجام شده ،مستندات و یا با توجه به تجربه عوامل اجرایی مشخص می شود
۱ دستگاه بیل مکانیکی بطور متوسط ۲۰ متر مکعب در ساعت خاکبرداری را انجام می دهد.
اگر راندمان ماشین با توجه به زمان های صرف شده جهت سوخت ، استراحت، تعمیر و… برابر با %۸۵ باشد و سپس با در نظر گرفتن یک شیفت کاری ۱۰ ساعت در روز، میزان حجم خاکبرداری انجام شده به صورت زیر برآورد می گردد :

 

متر مکعب   ۱۷۰=۸۵%*۲۰۰=۲۰*۱۰


سپس با فرض نرمال بودن سایر شرایط اجرایی میزان برآورد مدت زمان فعالیت برابر است با:

شما می توانید به منظور برآورد مدت زمان سایر فعالیت ها،جدولی حاوی اطلاعات فوق را برای تمامی ماشین آلات و نیروی انسانی فعال در پروژه با استفاده نرم افزار اکسل تهیه کنید.

دانلود فایل نمونه

پاسخ دهید