اصطلاحات رایج در پروژه های تامین تدارکات (Procurement)

تامین تدارکات در پروژه عبارت است از فرآیندهای خرید،دریافت محصولات یا خدمات مورد نیاز، که از خارج تیم پروژه صورت می گیرد و شامل مدیریت قراردادهای منعقد شده بین خریدار و فروشنده(تامین کننده)، و کنترل تغییر مورد نیاز برای توسعه قراردادها یا سفارشات خرید که نوسط اعضای مرتبط تیم پروژه صادر می شود.

فاز اجرایی Procurement در پروژه ها از مرحله برگزاری مناقصه آعاز شده و تا مرحله عقد قرارداد با برنده مناقصه، جهت تامین محصول مورد نظر، پایان می یابد،در این میان اصطلاحاتی وجود که در ادامه به رایج ترین آنها اشاره شده است:

AVL: مخفف کلمات Approved Vendor List که به معنی لیست تامین کنندگان (فروشندگان) تائید شده می باشد.

هر پروژه ای دارای لیست فروشتدگان تائیدی بوده که توسط کارفرما مشخص می شود و اگر آیتمی در لیست مذکور نبوده و لازم است در پروژه تهیه گردد،پیمانکار(خریدار) می تواند بصورت رسمی، تامین کننده(Vendor) جدید را به کارفرما پیشنهاد دهد و سپس کارفرما، تامین کننده پیشنهادی را از جنبه فنی ،اقتصادی و سابقه کاری آن بررسی کرده و در صورت تائید به لیست مذکور اضافه می گردد.

*در ادامه متن، منظور از “تامین کننده” ،”تامین کننده موجود در لیست AVL “می باشد.

Inquiry: استعلام .

Tender: مناقصه.

Quotation: قیمت.

Proposal: پیشنهاد.

واژه هایی مانند مناقصه و قیمت، زمانی استفاده می شود که بخواهیم بر اساس قیمت استعلام بگیریم.

واژه پیشنهاد، معمولا زمانی استفاده می شود که بخواهیم بر اساس مشخصات فنی استعلام بگیریم.

Request For Information :RFI

درخواست رسمی جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز در خصوص محصول (خدمت) مورد نظر، از تامین کننده.

Request For Proposal :RFP

درخواست رسمی جهت دریافت مشخصات فنی از تامین کتتدگان محصول مورد نظر.

Request For Quotation :RFQ

درخواست رسمی جهت دریافت پیشنهاد قیمت از تامین کتتدگان محصول مورد نظر.

در مرحله دریافت استعلام و پیشنهاد، ممکن است نیاز به اطلاعات بیشتر و دقیق تر در خصوص محصول مورد نظر وجود داشته باشد که این موارد، تحت مدرکی به نام  Technical Query (TQ) از واحد مهندسی شرکت خریدار، به تامین کننده ارسال می گردد و تامین کننده موظف است در زودترین زمان ممکن این TQ ها را پاسخ دهد،

پس از دریافت و بررسی اولیه پیشنهادات از تامین کننده مختلف، در نهایت سه تامین کننده وارد مرحله ارزیابی می شوند:

TBE: مخفف کلمات Technical Bid Evaluation می باشد که به معنی ارزیابی فنی

و

CBE: مخفف کلمات Commercial Bid Evaluation می باشد که به معنی ارزیابی مالی پیشنهاد دهندگان می باشد.

پس از انجام ارزیابی، در نهایت PO صورت می گیرد.

PO:مخفف کلمات Purchase Order بوده و به معنی عقد قرارداد می باشد،که در این مرحله خریدار با سازمان تامین کننده واجد شرایط ،قرارداد منعقد می کند.

 

1 نظـــر

پاسخ دهید