ارزش وزنی (W.F) فعالیت های پروژه و انواع آن

Wight Factor :(وزن دهی به فعالیت ها)
هر یک از فعالیت های پروژه به لحاظ اهمیتی که در پروژه دارند دارای وزن خاصی می باشند که این وزن با توجه به سطح مورد نظر WBS یا کل پروژه محاسبه می شود که به آن W.F (Weight Factor) یا W.V (Weight Value) می گویند ،به عبارت دیگر W.F میزان سهم (ارزش) هر فعالیت از کل پروژه بوده و تاثیر گذاری آن فعالیت در پیشرفت کل پروژه را نشان می دهد که مجموع W.F تک تک فعالیت های پروژه برابر یک یا ۱۰۰ بوده و یا ضریبی از ۱۰۰ محاسبه می گردد.
به عنوان مثال اگر W.F یک فعالیت ۲۰ (درصد) باشد و این فعالیت تکمیل شود،درصد پیشرفت کل پروژه برابر ۲۰ درصد خواهد شد .

انواع W.F
در پروژه:
W.F (1 زمانی
:

استفاده از زمان فعالیت ها به عنوان W.F هر فعالیت بصورت فرمول زیر محاسبه می شود:

مجموع زمان تک تک فعالیت ها / مدت زمان هر فعالیت = W.F زمانی

*نکته:زمان کل پروژه با مجموع زمان تک تک فعالیت ها متفاوت می باشد.(به دلیل وجود Lag ,Lead و روابط بین فعالیت ها در برنامه)

 

W.F (2 هزینه:

هر فعالیت در پروژه با توجه به منابعی که مصرف می کند دارای هزینه هایی می باشد که این هزینه ها درصدی از کل پروژه را شامل می شود که از لحاظ محاسباتی یصورت زیر محاسبه می شود:

مجموع کل هزینه فعالیت های پروژه / هزینه هر فعالیت = W.F هزینه ای

 

W.F (3 حجم کاری(میزان کار):

هر فعالیتی برای اجرا با توجه به منابعی که نیاز دارد،میزان حجم کاری خاصی را با توجه به کل پروژه شامل می گردد این حجم کاری در واقع همان نفر-زمان یا کار لازم برای یک فعالیت می باشد که در نرم افزار MSP به آن Work و در نرم افزار P6 به آن Unit می گویند:

 

زمان فعالیت*تعداد منبع=کار

نکته:

این نوع W.ّF در پروژه هائی استفاده می شود که فعالیت ها از یک جنس باشند (مانند پروژه های مهندسی) که در این صورت از حاصل تقسیم حجم هر فعالیت بر حجم کل، W.F فعالیت ها  می شود.


مثال یک: پروژه مهندسی

 


مثال دو: پروژه ساخت اسکلت فلزی

W.F (4 ترکیبی:
در برخی پروژه ها نیز از روش ترکیبی جهت محاسبه W.F فعالیت های پروژه استفاده می کنند، مانند ترکیبی از W.F زمان و W.Fهزینه با ضرایب توافقی بین
ارکان پروژه(مانند ۰٫۴ ضریب زمانی+۰٫۶ ضریب هزینه ای) و یا ترکیبی از زمان،هزینه و میزان صعوبت کار و …

 

*نوع دیگری از انواع W.F نیز وجود دارد که بر اساس قضاوت کارشناسی و تجربه فرد خبره، در نظر گرفته می شود و مبنای محاسباتی ندارد.

 

1 دیدگاه

  1. omid_shrad گفت:

    سلام مهندس عزیز.بسیار عالی هست سایتتون.موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید