ابزار کاربردی Renumber Activity Ids در P6

مدتی قبل در این پست یک روش معمول جهت تغییر ID فعالیت های پروژه در نرم افزار P6 با الگو ثابت برای همه فعالیت ها معرفی گردید. در این پست آموزشی میخواهم ابزاری معرفی کنم که تغییر IDفعالیت های پروژه در نرم افزار P6 با الگو دلخواه و برای فعالیت های مورد نظر میسر میگردد.

برخی از کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با این مشکل مواجه هستند که بعد از تهیه برنامه زمانبندی با نرم افزار P6 ، کارفرما و یا دیگر ذینفعان پروژه از آنها میخواهند که ID فعالیت های پروژه، بر اساس سطوح WBS و یا کدینگ مورد نظر آنها تغییر کند.

به عنوان مثال ID همه فعالیت های “فاز مهندسی” با ENG و ID “فعالیت های فاز اجرا” با CON شروع شوند و یا الگوهای دیگر.

شاید انجام این کار برای کارشناسی که با ابزارهای کاربردی نرم افزار P6 آشنائی کمی دارد، بسیار طولانی و زمانبر باشد ولی در نرم افزار P6 ابزاری به نام Renumber Activity Ids وجود دارد که می توان با استفاده از آن، ID فعالیت های پروژه را بر اساس سطوح WBS و یا الگو دلخواه به سرعت تغییر داد.

  •  فیلم آموزشی معرفی ابزار Renumber Activity Ids در نرم افزار P6 به همراه مثال در ادامه مطلب ارائه شده است که می توانید مشاهده بفرمائید:

 

دیدگاهتان را بنویسید